Kiriakos Demetriou & Sons Ltd in Alethriko

Nicosia